OBWÓD DONIECKI

Nazwa partnerskiego regionu: OBWÓD DONIECKI
Adres strony internetowej: www.donoda.gov.ua
Kraj: Ukraina
Podstawowe informacje:

powierzchnia: 26 515 km2

ludność: 4 622 900 mieszkanców

gęstość zaludnienia: 173 osób/ km2

główne miasta: Donieck (stolica 980 tys.), Mariupol (481 tys.) Makiejewka (348 tys.), , Gorłówka (292 tys.), Kramatorsk (200 tys.), Słowiańsk (122 tys.)

Podział administracyjny: 18 rejonów, 52 miasta, 1124 wsie
Instytucja współpracująca:

Doniecka Obwodowa Administracja Państwowa
Wydział Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Bulwar Puszkina 34
83105 Donieck - Ukraina

Podstawa prawna współpracy: Porozumienie o współpracy międzyregionalnej między Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Donieckim (Ukraina), podpisane 21 grudnia 2005 roku w Katowicach.


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice