AUTONOMICZNY REGION - KSIĘSTWO ASTURII

Nazwa partnerskiego regionu: AUTONOMICZNY REGION - KSIĘSTWO ASTURII
(PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Adres strony internetowej: www.princast.es
Kraj: Hiszpania
Podstawowe informacje:

powierzchnia: 10.604 tys. km2

ludność: 1.075.500 mieszkańców

gęstość zaludnienia: 101,5 mieszkańca /km 2

główne miasta: Oviedo (stolica - 202,9 tys.), Gijón, Avilés

Podział administracyjny: 78 gmin
Instytucja współpracująca:

Gobierno del Principado de Asturias
C/Uria, 10-5 a planta., Oviedo E-33071
e-mail: darioda@princast.es

Podstawa prawna współpracy: Porozumienie o współpracy między Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Autonomicznym Regionem Asturii (Hiszpania), podpisane 11 czerwca 2004 r. w Katowicach


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice