KRAJ MORAWSKO-ŚLĄSKI

Nazwa partnerskiego regionu: KRAJ MORAWSKO-ŚLĄSKI
Adres strony internetowej: www.kr-moravskoslezsky.cz
Kraj: Republika Czeska
Podstawowe informacje:

powierzchnia: 5 554 km2

ludność: 1 269 467 mieszkańców

gęstość zaludnienia: 227,3 osoby/ km2

główne miasta: Ostrawa (stolica Kraju - 370 tys. mieszkańców),
Havířov, Karviná, Frýdek-Místek, Opava

Podział administracyjny: 302 gminy; w tym 39 miast
Instytucja współpracująca: Kraj Moravskoslezský,
28. řijna 117, 702 18 Ostrava - Republika Czeska
Podstawa prawna współpracy: Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) i Krajem Morawsko-Śląskim (Republika Czeska), podpisane dnia 21 listopada 2001 r. w Ostrawie

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice