OBWÓD LWOWSKI

Nazwa partnerskiego regionu: OBWÓD LWOWSKI
Adres strony internetowej: www.loda.gov.ua
Kraj: Ukraina
Podstawowe informacje:

powierzchnia: 21,8 tys. km2

ludność: 2,7 mln. mieszkańców

gęstość zaludnienia: 125 osób/ km2 (jeden z najgęściej zaludnionych obwodów Ukrainy)

główne miasta: Lwów (stolica Obwodu - 860 tys. mieszkańców),
Drohobycz, Borysław, Stryj, Czerwonograd (d. Krystynopol)

Podział administracyjny: 20 rejonów, w tym: 43 miasta i 1859 wiosek
Instytucja współpracująca:

Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa,
Departament Stosunków Międzynarodowych i Turystyki
Bul. Winniczenka18, 79008 Lwów - Ukraina

Podstawa prawna współpracy: Porozumienie o współpracy międzyregionalnej Województwa Śląskiego (Rzeczpospolita Polska) i Obwodu Lwowskiego ( Ukraina ), podpisane 5 października 2001 w Katowicach


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice